ad-test-0
ad-test-2

Pașii înființării unui P.F.A. si a unui S.R.L. Care sunt costurile?

Pentru persoanele aflate la început de drum în antreprenoriat, dilema înființării personalității juridice gravitează în general între S.R.L. și P.F.A. Domnul consilier juridic Alexandru Munteanu detaliaza pentru cititorii BusinessAge pașii de trecere de la persoană fizică, la persoană fizică autorizată sau societate cu răspundere limitată.

1. Denumirea: Pentru ambele forme este nevoie mai întâi de o denumire. Obţinerea unei denumiri se face printr-o cerere de rezervare a denumirii, şi plata unei taxe de 72 lei, document ce se obţine, din fericire, pe loc ( cam 10-15 minute), în urma verificării de către agentul ONRC, dacă acea denumire este disponibilă sau nu. De cele mai multe ori este nevoie de o imaginaţie bogată, căci multe dintre denumirile pentru SRL-ul dumneavoastră probabil sunt deja luate. Pentru PFA–uri situaţia este mai simpla căci denumirea poartă chiar numele dumneavoastră. Dacă numele PFA-ului este luat, se va adăuga şi iniţialatatălui (de genul POP T. ION PFA), iar dacă nici acesta nu este disponibil se poate adăuga şi iniţiala mamei sau a doua literă din numele tatălui, (POP TU (dor) ION). 

O mică diferenţiere pentru cele două forme stă în faptul că rezervarea denumirii pentru SRL poate fi obţinută de oricine, atât de cel ce vrea să-şi înfiinţeze societatea cât şi de o altă persoană (mandatar). Pentru PFA, rezervarea nu se poate obţine decât personal de cel ce este interesat sau prin împuternicire de către mandatar.

O dată obţinută rezervarea de denumire, ea este valabilă 3 luni, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 3 luni dupa replata taxei mai sus menţionată.

Dacă până acum vi s-a părut complicat, aflaţi că acest pas este cel mai simplu dintre toţi.

Pentru a atinge scopul final aveţi nevoie de 3 elemente esenţiale : toate actele, un dosar cu şină şi foarte multărăbdare la cozi, menţioneaza dl. consilier juridic Alexandru Munteanu.

2. Dosarul: Un al doilea pas îl constituie întocmirea dosarului. Dosarele pentru cele două forme sunt oarecum asemănătoare, urmând a vă prezenta ce trebuie să contină fiecare dintre ele, precum şi indicaţiile aferente.

3. Capitalul social: Pentru înfiinţarea unui SRL veţi avea în continuare nevoie de dovada plăţii capitalului social. Acesta este în cuantum de minim 200 de lei, ce se virează la o bancă din România, eliberându-se un certificat, ce face dovada plăţii şi care trebuie ataşatîn dosar.

4. Sediul Social: Va trebui apoi să facem dovada sediului social atât pentru SRL cât şi pentru PFA. În cele mai multe din cazuri, întâlnim fie un contract de închiriere, fie un contract de comodat. Dacă, cu toţiiştim ce este un contract de închiriere, un contract de comodat reprezintă tot un contract de închiriere dar gratuit, ceea ce înseamnă că, chiriaşul (comodatar) nu plăteşte nimic proprietarului (comodat). Cele două contracte prezintăşi anumite elemente de diferenţiere ce se impun a fi menţionate.

În cazul ambelor contracte, adresa sediului social trebuie trecută identic, ca în contractul de vânzare-cumpărare a respectivului imobil. Contractul de închiriere trebuie înregistrat la ANAF, prin completarea unor formulare, în timp ce pentru contractul de comodat acesta se legalizează la notar sau se autentifică la avocat, primind dată certă. Dacă sediul social se stabileşte la sediul unui avocat (legea avocaturii permiţând acest lucru), contractul de domiciliere nu poate depăşiun an, în restul cazurilor durata putând fi şi mai mare. Astfel, dacă vreţi ca sediul social să fie în apartamentul/casa dumneavoastră, tot veţi fi nevoit să încheiaţi cu dumneavoastră un contract de comodat, menţionează dl consilier Alexandru Munteanu.

Alături de contractul care dovedeşte sediul social (în copie întotdeauna), se ataşeazăşi copia contractului de vânzare-cumpărare (sau donaţie sau actul de retrocedare, după caz), ca să se dovedească că cel ce închiriază sau încheie un contract de comodat, sediul este chiar proprietarul imobilului.

Dacă v-aţi ales sediul într-o clădire de birouri unde şi alte firme au sediul, repartizându-vi-se o cameră anume, camera va trebui menţionată în contract şi veţi avea nevoie de o declaraţie de nesuprapunere legalizată, din partea proprietarului.

Dacă v-aţi ales sediul într-un bloc de locuinţe atunci veţi avea nevoie şi de acceptul asociaţiei de locatari, precum şi de acceptul vecinilor din stânga, dreapta, etajul superior şi etajul inferior.

5. Actul de studii şi obiectul de activitate specific PFA-ului este dovedirea studiilor sau a experienţei profesionale. Acest lucru este necesar pentru a vă putea autoriza un obiect de activitate pentru activitatea desfaşurată de dumneavoastră. Astfel, dacă aţi făcut o facultate cu profil economic, iar pe diplomă scrie economist, nu veţi putea solicita prin PFA-ul dumneavoastră să vi se autorizeze activitatea de traducător. Dovada specializării se face cel mai uşor cu diploma de studii superioare, cu diplome ale unor cursuri de specializare sau profesionalizare, iar în cazuri limitate şi cu diploma de BAC.

Pentru SRL-uri situaţia este mai simplă. Obiectul de activitate este evidenţiat în Actul Constitutiv. ACTUL CONSTITUTIV este acel document care cuprinde denumirea societăţii, sediul, titularii, administratorii, organele de conducere, durata societăţii, modalităţile de încetare ale societăţiişi multe altele. Tot în actul constitutiv, titularul poate selecta obiectul de activitate principal al societăţii din care el va obţine cele mai multe venituri, precum şi obiectele de activitate secundare. Lipsa unui anumit obiect de activitate face ca persoana juridică respectivă să nu fie autorizată să desfaşoare acea activitate. Din aceste considerente, este cel mai indicat ar fi ca la înfiinţarea unui SRL, titularul să treacă toate obiectele de activitate permise, pentru a nu întalni impedimente ulterior.

6. Specimenul de semnătură:  O altă formalitate o constituie specimenele de semnătură. Ele se dau în faţa notarului, care le autentifică, fiind nevoie atât în cazul SRL-ului (pentru administrator) cât şi în cazul PFA-ului.
 
7. Declaraţie de asociat şi administrator:  O formalitate suplimentară pentru SRL este necesitatea unor declaraţii pe proprie răspundere dată de asociaţi sau asociatul unic a faptului căîndeplinesc condiţiile pentru a avea calitatea de asociat în noua societate în curs de înfiinţare.

O declaraţie asemănătoare se dă şi de către administrator (acesta va declara căîndeplineştecondiţiile impuse de lege pentru a fi administrator). Aceste declaraţii fie se autentifică la notar, fie la avocat, dându-se dată certă.

8. Declaraţii tip: Pe lângă toate acestea, se mai adaugă o serie de declaraţii tip, ce se obţin de la Biroul de Informaţii al ONRC, ce te pierd printr-o multitudine de rubrici şi paragrafe, din care cu greu ieşi dacă eşti începător.
 
Vi se pare complicat? Ei bine, este! V-aţi gândit cam cât timp pierdeţi? Mai bine nu aţi face asta.Dacă în final aveţi dosarul complet, nu mai rămanedecât să pierdeţiîncă o zi în faţa ghişeului, sau poate mai multe, dacă doamnele de la
 
Registru nu acceptă unele din actele dumneavoastră. De aceea, în lipsa timpului liber cu care ne confruntăm toţi şi în 2013, majoritatea celor ce vor să pună pe picioare un mic business apelează la avocaţi sau firme specializate pentru a face toate formalitătile. Mulţi încearcă să se descurce şi singuri, asta pânăcând se lovesc de o birocraţie sufocantă.
 
Dar, dincolo de toate formalităţile, rămâne întrebarea: Să-miînfiinţez un SRL sau un PFA?
 
Răspunsul stă tot la dumneavoastră, în funcție de ce vreţi să faceți. Dacă urmăriţi un business mediu spre mare, cu angajaţişi o activitate complexă, optaţi pentru un SRL. Dacă doriţi o activitate mai restrânsă, pe care să o desfăşuraţi dumneavoastră, atunci soluţia ar fi un PFA, menţionează dl consilier Alexandru Munteanu.
 
9. Costuri: Ca şi costuri, înfiinţarea unui PFA este aproximativ 300 de lei (taxe de registru) la care se adaugă şi cheltuielile de legalizări sau autentificare a documetelor.
 
Pentru SRL costurile cresc în funcţie de activitate, de numărul asociaţilor, precum şi de alte elemente, urcând undeva la aproximativ 700 de lei, la care se adaugăşi capitalul social vărsat plus cheltuielile de autentificare sau de dare de dată certă.
 
Deşi prima impresie a fost că se va sprijini activitatea comercială şi micile întreprinderi, taxele la registru sunt astăzi mai ridicate ca niciodată, iar oamenii nu se mai înghesuiesă-şiînfiinţeze firme sau PFA-uri ori să-şi modifice actele sau să-şi schimbe sediul. Din păcate, birocraţia şi costurile ridicate sunt cele mai descurajatoare, ca şi ideea că orice business nu înseamnă automat şi un succes financiar.

Specialiștii juridici recomandă ca indiferent de care ar fi varianta aleasă, viitorii antreprenori trebuie să aibă un plan de afaceri bine pus la punct şi o informare permanentă din partea specialiştilorîn domeniul juridic, astfel încât să pornească în lumea afacerilor cu dreptul.

About Author

Alexandru Munteanu este absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bacovia, Bacau si licentiat in Drept. In calitate de consilier juridic, Alexandru Munteanu are o considerabila experienta in domeniile dreptului proprietatii intelectuale, drept comercial, drept societar si drept civil. Desfasurand activitatea de consultanta pe probleme de proprietate intelectuala si drept societar, a acumulat vaste cunostinte si informatii esentiale, incercand de fiecare data abordarea chestiunilor juridice din mai multe perspective.
ad-test-3