CODUL MUNCII

Cercetarea disciplinară. Vinovăția salariatului

Pentru a se putea angaja răspunderea disciplinară a salariatului, este necesară examinarea elementelor constitutive ale abaterii disciplinare, respectiv:

- obiectul - relațiile sociale de muncă, ordine și disciplină la locul de muncă;

- latura obiectivă - fapta săvârșită ce poate consta într-o acțiune sau inacțiune;

- subiectul - persoana fizică angajată cu contract individual de muncă, deținând calitatea de salariat;

- latura subiectivă – vinovăția, sub orice formă a sa.

Subscribe to RSS - CODUL MUNCII

Uncaught exception thrown in shutdown function.

PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2014 Cannot execute queries while other unbuffered queries are active. Consider using PDOStatement::fetchAll(). Alternatively, if your code is only ever going to run against mysql, you may enable query buffering by setting the PDO::MYSQL_ATTR_USE_BUFFERED_QUERY attribute.: DELETE FROM {semaphore} WHERE (value = :db_condition_placeholder_0) ; Array ( [:db_condition_placeholder_0] => 418745852628622dcd2abf6.09107225 ) in lock_release_all() (line 269 of /home/dbus0002/public_html/includes/lock.inc).