In cazul in care RoTLD este sesizat ca detinatorul dreptului de folosinta al unui domeniu.ro, persoana juridica, si-a incheiat activitatea comerciala, se urmeaza una din procedurile urmatoare:

PROCEDURA 1 - Procedura de transfer drept de folosinta cu acordul fostilor asociati    

In acest caz, solicitantul trimite catre RoTLD urmatoarele documente:

a)    FORMULARUL DE SESIZARE, care va fi semnat si stampilat (dupa caz), atasandu-se copia actului de identitate a semnatarului (FORMULAR 1a), in ORIGINAL;

b)    Unul din urmatoarele documente:

•      Certificatul Constatator obtinut de la Registrul Comertului cu mentiunea datelor de identificare a societatii comerciale, asociatului unic / asociatilor  si starea actuala (la data solicitarii), in ORIGINAL, sau

•      Hotarare Judecatoreasca de radiere a societatii comerciale, in COPIE, sau

•      Monitorul Oficial in care a fost publicata radierea firmei din care sa reiasa cine au fost asociatii/actionarii la momentul radierii, in COPIE.

c)     Acordul de transfer in ORIGINAL dupa caz: 

FORMULAR 2a - se aplica atunci cand fostul asociat este persoana juridica si cedeaza domeniul unei persoane juridice;

FORMULAR 2b - se aplica atunci cand fostul asociat este persoana juridica si cedeaza domeniul unei persoane fizice;

FORMULAR 2c - se aplica atunci cand fostul asociat este persoana fizica si cedeaza domeniul unei persoane fizice;

FORMULAR 2d - se aplica atunci cand fostul asociat este persoana fizica si cedeaza domeniul unei persoane juridice.

Dupa analizarea documentelor, in cazul in care se aproba transferul, reprezentantul RoTLD va transmite, cheia de Transfer a Dreptului de Folosinta (trade), pe adresa de e-mail mentionata in acordul de transfer.

Viitorul detinator va completa, in termen de 15 zile calendaristice (perioada de validitate a cheii de transfer), formularul online de transfer de la www.rotld.ro – sectiunea transfer Drept de Folosinta (trade) pct.3.

In urma analizarii documentelor si a formularului online de Transfer Drept de Folosinta (trade), in cazul in care sunt indeplinite toate conditiile de trasfer, reprezentantul RoTLD va emite factura proforma in vederea finalizarii procedurii.

PROCEDURA 2  - Procedura de suspendare, stergere si reinregistrare a domeniului solicitat  

In cazul in care, actualul detinator al domeniului.ro nu mai exista si fostul asociat/fostii asociati nu pot fi contactati, solicitantul va transmite, prin posta sau curier, catre RoTLD urmatoarele documente:

a)    FORMULARUL DE SESIZARE, care va fi semnat si stampilat (dupa caz), atasandu-se copia actului de identitate a semnatarului (FORMULAR 1b), in ORIGINAL;

b)    Unul din  urmatoarele documente:

•      Certificatul Constatator obtinut de la Registrul Comertului cu mentiunea datelor de identificare a societatii comerciale si starea actuala (la data solicitarii), in ORIGINAL, sau

•      Hotarare Judecatoreasca de radiere a societatii comerciale, in COPIE, sau 

•      Monitorul Oficial in care a fost publicata radierea firmei, in COPIE; Dupa primirea si analizarea documentelor, reprezentantul RoTLD va notifica, la randul sau, actualul detinator al domeniului, mentionand o data limita de maxim 30 de zile calendaristice, pana la care detinatorul sa-si prezinte punctul de vedere privind dreptul de folosinta al numelui de domeniu respectiv, daca este cazul, sa actualizeze datele.

Dupa expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice, in cazul in care detinatorul domeniului nu a putut fi contactat si nu a actualizat datele, domeniul va fi suspendat pentru o perioada de 90 de zile calendaristice. Dupa expirarea celor 90 de zile calendaristice, reprezentantul RoTLD va lua o decizie privind dreptul de folosinta al numelui de domeniu .ro:

-       In situatia in care se decide anularea domeniului si solicitantul are marca inregistrata pentru numele respectiv, reprezentantul RoTLD va transmite prin email solicitantului cheia de Transfer a Dreptului de Folosinta (trade). Solicitantul va completa, in termen de 15 zile calendaristice (perioada de  validitate a cheii de transfer), formularul online de transfer de la www.rotld.ro – sectiunea transfer Drept de Folosinta (trade) pct.3. Dupa efectuarea platii se va inregistra domeniul pe numele solicitantului ce are marca inregistrata.

-       In situatia in care se decide anularea domeniului si solicitantul NU are marca inregistrata pentru numele respectiv, reprezentantul RoTLD va pune domeniul in starea de “PendingDelete“ pentru o perioada de 30 de zile calendaristice, dupa care domeniul va fi sters in mod automat si va deveni disponibil pentru inregistrare, conform principiului “primul venit primul servit”. Solicitantul va primi notificare prin e-mailul de corespondenta, cu privire la programarea domeniului la stergere, starea domeniului putand fi vizualizata la www.rotld.ro sectiunea “Whois”.

 

Av. Raluca Comanescu

About Author