bancnote

De multe ori se întâmplă ca și după multe emailuri trimise (și chiar dupa notificări trimise prin avocat), debitorul unei societăți să nu plătească factura sau facturile trimise.

În acest caz, dacă societatea care și-a îndeplinit obligațiile contractuale dorește să oblige debitorul la plată, poate folosi procedura obișnuită sau o alternativă, mai rapidă și eficientă, cererea cu valoare redusa.

Chiar dacă la prima vedere alegerea între o procedură scurtă și rapidă și una obișnuită pare simplă, din păcate aceasta nu este posibilă în toate cazurile. 

Procedura pentru cererile cu valoare redusă este aplicabilă atunci când valoarea cererii, fără a lua în considerare dobânzile, cheltuielile de judecată și alte venituri accesorii, nu depășește suma de 10.000 de lei la data înregistrării la instanță. Reclamantul inițiază procedura pentru cererile cu valoare redusă completând formularul de cerere și depunându-l sau trimitându-l la instanța competentă. Procedura pentru cererile cu valoare redusă este în scris și se desfășoară integral în camera de consiliu. Dacă instanța consideră necesar, poate ordona prezența părților.

Instanța trebuie să pronunțe și să redacteze hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informațiilor necesare sau, după caz, de la desfășurarea dezbaterilor orale. Hotărârea instanței de primă instanță este executorie de drept. Aceasta poate fi pusă în aplicare prin intermediul executorului judecătoresc imediat după redactare, fără a mai fi necesar un proces de apel.

Hotărârea judecătoriei poate fi atacată numai prin apel la tribunal, în termen de 30 de zile de la comunicare. Cu motive întemeiate, instanța de apel poate suspenda executarea silită, cu condiția constituirii unei cauțiuni în valoare de 10% din valoarea contestată.

Hotărârea instanței de apel este comunicată părților și este definitivă.

Cererile cu valoare redusă sunt timbrate cu 50 de lei, dacă valoarea cererii nu depășește 2.000 de lei, și cu 200 de lei, dacă valoarea cererii este mai mare de 2.000 de lei.

Printre cele mai importante restricții se numără faptul că procedura pentru cererile de valoare redusă nu se aplică cererilor referitoare la:

  • Materie fiscală, vamală, administrativă sau privind răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în exercitarea autorității publice
  • Drepturile patrimoniale izvorâte din relațiile de familie
  • Moșteniri
  • Insolvență, concordat preventiv, proceduri de lichidare a societăților insolvente și a altor entități juridice sau proceduri similare
  • Asigurări sociale
  • Dreptul muncii
  • Atingeri aduse dreptului la viață privată sau altor drepturi referitoare la personalitate.

Pentru mai multe informații sau orice întrebări suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să contactați GrecuPartners:

Telefon: (+4) 031 426 0745

Email: office@grecupartners.ro

Suntem disponibili să vă asistăm și să vă oferim suportul nostru legal în orice situație.

Sursa foto Shutterstock

About Author